Asides

AR-GE

Üretim hızlandırmak ve minimum maliyette hizmet sunmak bizim işimiz. İşimizi yapabilmek için müşterimizin isteklerine en üst düzeyde cevap vermek zorundayız. Çok farklı sektörlerden oldukça fazla ürünle muhatab olduk-oluyoruz. Makine tasarımında bizi en çok etkileyen, ürünün otomasyon için elverişli olmaması. Bir çok defa müşterilerin ürünlerinde değişiklik talebimiz olmuştur. Tabi müşterilerimizin bir çoğu ekstra maliyet söz konusu olduğu için bu isteklerimize olumlu yaklaşmadılar. Bazılarıda ürünlerinde istediğimiz değişiklikleri hafife almayıp ilgilendiler.
Üreticilerimiz, üretim için tercih ettikleri ürünlerde, büyük çoğunlukta ar-ge çalışması yapmıyorlar. sektörlerinde lider olan bir firmanın ürününü %80 oranında kopyalıyorlar. Bir çok üründe gözlemlediğimiz şudur ki, ilk üretici Üretim aşamasında kullanmak için ürüne bir ilavede bulunuyor. Taklit eden üreticilerde işlevini bilmeksizin aynı ilaveyi ürünlerine ekliyorlar. Süreçte üretimi hızlandırmak isteyen üretici bazen üründeki tasarım hatalarından dolayı istediğini elde edemiyor.
Ürünleri tasarlarken, İşlevselliği, Maliyeti, Kaliteyi, üretimin diğer noktalarına ürünün Yeterliliğini artırmak düşüncesiyle, müşterilerimize destek verme projesini başlattık. Ürün geliştirmek, tasarlamak ve üretim maliyetini düşürmek için FactorH ın tecrübelerini paylaşıyoruz.

Kriz Değerlendirmesi

Kriz baskısını yavaş yavaş kaldırıyor. Dünyayı sarsan bu ekonomik deprem, bir çok şirketin iflasına sebep oldu. Tüm dünyada etkileri halen devam etmekte. Ayakta kalmak için çaba sarfeden şirketler, iflas eden rakiplerinin anaforundan yararlanıp, onların hitap ettikleri müşteri portföyünden bir pay kaparak düşük maliyetli bir müşteri elde ettiler.

Stoksuz çalışmalar arttırıldı. Üretime yeterince yatırım yapılmadı çünkü nakit sürkülasyonu umulmadık yol kazalarına uğruyordu. Şirketler tüketimde ‘standby’ a gittiler. Yeterince nakit döngüsünü absorbe edebilecek sermayeye sahip olmayan şirketler çok büyük mali kriz içerisinde ezildiler. Bir çoğu iflas bayrağı çekerken, bir çoğu da bu mali krizi bir şekilde atlatmanın yöntemlerini aramaya devam ediyor. Ayakta kalma çabası hala devam etmekte.

Ekonomik kriz peşinden büyük sıçramalarıda getirecek. Özellikle üretim yapan işletmeler piyasadan çekilen rakiplerinin müşteri portföyünden pay kazanacaklar. Bu maliyetsiz yeni müşteri portföyü şirketlerin hızlı büyümesine sebep olacak. Ama bu büyümeye muhatap olan, üretimi hızlı olan şirketler olacak. Küresel kriz sebebiyle üretime yatırımı minimuma indiren şirketler stoksuz çalışmaya yöneldi. Nakit sirkülasyonu kararsızlık gösterdiği için böyle bir yöntemle ilerisinin belirsizliğine önlem aldı tüm şirketler. Bunun dez avantajı ise kriz sonrası varlığını koruyan şirketlerin, müşteri portföylerinin artması sonrasında yaşanacak üretim yetersizliğidir.

Şirketler iki sonuçla karşılaşacaklar.
1)        Üretim kapasitelerinin düşük olması sebebiyle piyasada ki talepten istedikleri kadar çok pay alamayacaklar
2)         Üretimi hızlandırmak için personele yatırım yapılacak ve sonrasında birim maliyetleri artacak.
Dolayısı ile mali kriz sonrasında ki büyük sıçramayı başaramayacak bir çok işletme de olacak.

Bu noktada üretimini Talep doğrultusunda maliyetleri yükseltmeden hızlandıran şirketler Küresel krizi büyüme için bir sıçrama rampası haline getirebilen şirketler olacaklardır.

FactorH olarak Türkiye sanayisinde oldukça farklı sektörlerden yöneticilerle irtibatımız sürmekte. Her işletmede klişeleşmiş bir problem olan; Hızlı, Kaliteli, Düşük Maliyetli üretim işletmelerin Küresel Mali Krizi kendileri için bir sıçrama rampası haline getirememelerinin sebebi olur.

Çok parçalı üretim işletmeleri, üretim maliyetleri, füreleri ve kalitesizliği sebebiyle Kendilerine Özel makinalara daha bir ihtiyaç duymaktalar. Mali kriz öncesi Otomasyonu üretimin mütemmiz cüz-ü sayan işletmeler, Küresel Mali krizden en karlı olarak çıkan işletmeler oldu. Zaten minimum maliyette üretim yapan bu işletmelerin personele bağlı olmayan ve kapasitesi net olarak belli olan bir üretimleri vardı. Dolayısı ile üretim planlamaları oldukça NET, ne kadar talebe nasıl arz ( kalite, Süre ) sunabileceklerinin fizibiletisi hazırdı. Dolayısı ile İflası eden rakip işletmelerinin müşteri portföyünden ne kadar pay alabileceklerini biliyorlar ve daha güvenli haraket ediyorlar. Bir sonraki adımı düşünmek onlar için çok daha kolay oluyor.

Ülkemiz işletmeleri, Üretimi hızlandırmak için Makine-Otomasyon sistemlerini varlıklarının bir parçası haline getirmedikçe dünya piyasasında isimlerini duyuramıyacak, belirsizlikleri kendileri için büyümeye bir sebep kılamazken, bu belirsizlikleri endişe içerisinde geçirecekler.
İşletmelerimizin bu noktadaki eksikliklerine cevap verme noktasında kendimiz hep hazır tuttuk. Bir sonraki adımınızı birlikte atmak için FactorH tüm potansiyeli ile işletmelerimizin yanında. Hem üretim proseslerinde, hem ürünlerde ar-ge çalışmalarını işletmelerimiz adına yapmaktan memnuniyet duyduk, Bu memnuniyet içerisinde işlevimizi sürdürüyoruz.

Hakan Hakyemez
Üretim ve Planlama
Müdürü